هم انديشي در خصوص بازار داخلي و صادرات صنايع پس از برداشت و ذخيره خرما جهت ماه رمضان
گزارش عملکرد انجمن
بدون دیدگاه

هم انديشي در خصوص بازار داخلي و صادرات صنايع پس از برداشت و ذخيره خرما جهت ماه رمضان

حاضرين در جلسه: آقايان: برومندي(معاون وزير در امور باغباني)، نيکبخت( رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان تعاون روستايي)، يداللهي( مديرعامل اتحاديه سراسري باغداران)، صنعتي(دبير کميته صادرات انجمن ملي خرماي ايران)، هاشمي (اتحاديه صادرات اتحاديه صادرکنندگان خشکبار)، صميمي(نايب رئيس انجمن ملي…
بیشتر بدانید
گزارش عملکرد انجمن
بدون دیدگاه

گزارش جلسه انجمن ملي خرماي ايران با سازمان حفظ نباتات کشور

پيرو نشست هم انديشي بهبود زنجيره ارزش خرماي ايران که در تاريخ 22/04/1401 در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزار گرديد، انجمن ملي خرماي ايران مورخ 12/05/1401 جلسه اي با معاون محترم قرنطينه و بهداشت گياهي سازمان…
بیشتر بدانید
گزارش نشست بررسي پيشنهادات بهبود زنجيره ارزش خرماي ايران
گزارش عملکرد انجمن
بدون دیدگاه

گزارش نشست بررسي پيشنهادات بهبود زنجيره ارزش خرماي ايران

نشســت بررســي پيشــنهادات اجرايــي بهبــود زنجيــره ارزش خرمــاي ايــران در تاريــخ 22 تيرمــاه در محــل اتــاق بازرگانـي، صنايـع، معـادن و کشـاورزي ايـران بـه همـت انجمـن ملـي خرمـاي ايـران برگـزار گرديـد. در ايـن جلسـه کـه بـا حضـور تعـدادي از نماينـدگان محتـرم…
بیشتر بدانید
گزارش بازدید از نمایشگاه ایران آگروفود 2022
گزارش عملکرد انجمن
بدون دیدگاه

گزارش بازدید از نمایشگاه ایران آگروفود 2022

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته در تاریخ 27 تا 30 خرداد 1401 در تهران برگزار شد. بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران(ایران آگروفود2022) که…
بیشتر بدانید
گزارش عملکرد انجمن
بدون دیدگاه

جلسه کميته تامين انجمن ملي خرما

اعضا جلسه: جناب آقاي مقدم جناب آقاي بدرآبادي جناب آقاي رمضاني جناب آقاي جعفري جناب آقاي مرادي جناب آقاي حسن زاده جناب آقاي کريم پور جناب آقاي حجازي تاريخ جلسه: 09/03/1401 موضوع جلسه: 1.بررسي قيمت ها و هزينه هاي خرما…
بیشتر بدانید
گزارش جلسه مديريت نشانه جغرافيايي خرماي پيارم حاجي آباد
گزارش عملکرد انجمن
بدون دیدگاه

گزارش جلسه مديريت نشانه جغرافيايي خرماي پيارم حاجي آباد

در ادامه فعاليت‌هاي اجراي برنامه مديريت نشانه جغرافيايي خرماي پيارم حاجي آباد، در طي دومين سفر ميداني مشاور بين المللي پروژه، آقاي پاسکال برناردوني، نشست مشترکي بين تيم پروژه، آقاي برناردوني و خانم کنعانيان، و فعالان تجارت خرماي پيارم، آقايان…
بیشتر بدانید
هم انديشي و تبادل نظر در خصوص پرتودهي و انبارماني محصول خرما
گزارش عملکرد انجمن
بدون دیدگاه

هم انديشي و تبادل نظر در خصوص پرتودهي و انبارماني محصول خرما

حاضرين در جلسه: سرکار خانم دکتر جليلي مقدم (مدير کل امور ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري)، جناب آقاي مقدم (نايب رئيس انجمن ملي خرماي ايران)، خانم کوجي (کارشناس دفتر توسعه پايدار و امور فناوري)، خانم عباس آبادي (رئيس گروه…
بیشتر بدانید
گزارش عملکرد انجمن
بدون دیدگاه

نشست هم انديشي ارتقاء مکانيزاسيون خرما با همکاري بخش خصوصي

نشستي با حضور خانم دکتر جليلي مقدم مدير کل دفتر امور ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري و  آقايان دکتر تمهيدي از مرکز مکانيزاسيون کشاورزي، مهندس رستم پور مسئول طرح و برنامه معاونت، خانم کربلايي نماينده انجمن خرماي کشور، آقايان…
بیشتر بدانید
برپايي سيزده غرفه جهت عرضه مستقيم خرما در ماه مبارک رمضان
گزارش عملکرد انجمن
بدون دیدگاه

برپايي سيزده غرفه جهت عرضه مستقيم خرما در ماه مبارک رمضان

با توجه به جلسه برگزار شده در دفتر مديريت محترم بهره برداري سازمان ميادين در تاريخ 21/01/1401 با حضور نمايندگان و دفتر امور ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد کشاورزي و انجمن ملي خرماي ايران تعداد 13 محل…
بیشتر بدانید
گزارش عملکرد انجمن
بدون دیدگاه

تفاهم نامه همکاري بين دانشگاه شهيد بهشتي و انجمن ملي خرماي ايران

پيرو جلسات برگزار شده در اوايل بهمن ماه توسط جناب آقاي مقدم  نايب رئيس محترم انجمن ملي خرماي ايران با رياست و اعضا هيات علمي دانشکده علوم زيستي دانشگاه شهيد بهشتي مقرر گرديد جلسه اي حضوري هم با حضور دبيرکل…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست