معرفی انجمن ملی خرمای ایران

انجمن ملی خرمای ایران نهاد رسمی برای تعین استراتژی های تعریف شده سازمانی است. از بزرگترین انجمن های شناخته شده در ایران که فعالیت خود را تحت مجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سال 1387 آغاز نموده است.

این انجمن با هدف پوشش تمامی مناطق خرماخیز و برنامه ریزی جهت وضع استراتژی های لازم جهت معرفی و عرضه ارقام خرمای ایران به شکل بین المللی  ایجاد شده است و همواره به دنبال بهبود روش های تولید و فرآوری و بازاریابی می­ باشد تا بتواند ایران را در فروش این میوه بهشتی به جایگاه اصلی خود برساند.

::. اهداف و خدمات انجمن ملی خرمای ایران

تلاش جهت سازماندهی تولید (نخیلات، صنایع بسته بندی و فرآوری)، تجارت (صادرات و واردات) خرما و فرآورده های آن

بازاریابی و کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت بازارهای مصرف و تولید، تحلیل اطلاعات جهت ارائه به اعضا با بهره گیری از دستاوردهای جهانی

مشارکت در تصمیم سازی های بخش دولتی و ارائه مشورت برای اخذ بهینه تصمیمات و دستورالعمل ها در جهت حفظ منافع ملی و اعضا

ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در چارچوب قوانین ج.ا.ایران و فراهم سازی زمینه تسهیلات و اعتبارات مالی

ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن و فراهم آوردن شبکه ای از فعالین ( تولید کنندگان، صاحبان صنایع و بازرگانان خرما و فرآورده های آن)

ارائه خدمات مشورتی و حقوقی به اعضا

انجام هر گونه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور جهت ارتقا دانش باغداران وکشاورزان کشور، در چارچوب قوانین موضوعه جهت نیل به اهداف  انجمن ملی خرمای ایران

مشارکت مستمر در نمایشگاه های بین المللی تخصصی جهت نمایش و بازدید از آخرین دستاوردها و توانمندی های صنعت

ارتقا سطح دانشی فعالین حوزه خرما از طریف برگزاری دوره های آموزشی

معرفی انجمن ملی خرمای ایران به نهاده های بین المللی متناظر به عنوان تنها مرجع رسمی خصوصی خرمای ایران

فهرست