هیات رئیسه انجمن ملی خرمای ایران

محسن رشید فرخی

رئیس هیأت مدیره

علی محمد صمیمی

نایب رئیس اول

محمد هادی مقدم

نایب رئیس دوم

عبدالحکیم ریگی میرجاوه

خزانه دار

محمد حسین اکبری یزدی

منشی هیأت مدیره

محمد صادق حمیدیان جهرمی

عضو اصلی هیات مدیره

حسن قناعتیان

عضو اصلی هیات مدیره

وحیدرضا امداد

عضو اصلی هیات مدیره

نادر خدادادی

عضو اصلی هیات مدیره

حامد بدرآبادی

بازرس اصلی

امان الله شهنوازی

بازرس علی البدل

دکتر تکلو زاده

دبیرکل انجمن ملی خرمای ایران

خانم نگار کربلایی

مسئول دفتر انجمن ملی خرمای ایران

فهرست