ضوابط چاپ آگهی در نشریه نخل ایران

1- آگهی هایی که درج آن ها در جراید منوط به داشتن مجوز از سازمان ها و ارگان های مسئول می­باشد، با مجوز معتبر همراه گردد.

2- آگهی دهنده نسبت به درج متن آگهی مسئول باشد.

3- در موارد ضروری با صاحب آگهی نسبت به اصلاح متن هماهنگی صورت خواهد گرفت.

4- طرح آگهی باید دارای مشخصات ذیل باشد: رزولوشن 300 پیکسل، فایل خروجی tif و psd

5- هزینه اگهی به حساب انجمن ملی خرمای ایران به شماره 1485357500 نزد بانک ملت، ارسال و فیش واریزی با ذکر نام به ایمیل انجمن ارسال گردد.  info@irandatesorg.com

6- اعضا انجمن از 40درصد تخفیف برخوردار می­باشند.

7- اولویت انتخاب صفحه به تاریخ سفارش قطعی وابسته است.

8- در صورت نیاز به طراحی آگهی، هزینه مجزا دریافت خواهد شد.

 

3 شماره متوالی (ریال) 2 شماره متوالی (ریال) مبلغ (ریال) صفحه
11,500,000 9,000,000 6,500,000 اول
6,000,000 4,500,000 3,500,000 صفحات داخلی
6,500,000 5,000,000 4,000,000 کنار فهرست
11,500,000 9,000,000 6,500,000 صفحه آخر
فهرست